طنز

welcome to my web

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 22:11  توسط مظفري | 
 بفرماييد داخل.....    

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 22:49  توسط مظفري | 
 اول بگم ما همچين آدمايي هستيم!!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 22:46  توسط مظفري | 
مدرسه ي ما داراي يك در ورودي سبز رنگ بزرگ مي باشد كه ورود وخروج از آن صورت ميگيرد.داراي دوحياط است كه حياط اولي حياط خلوت است وهيچ كس در زنگ تفريح حق آمدن در آن را ندارد چراكه نزديك درب ورودي است .مدرسه ما شش كلاس موضوعي دارند كه كلاس رياضي مجهز به تخته هوشمند و ديگر كلاس مجهز به ديتا هستند . در حياط بزرگ نمازخانه و سرويس بهداشتي و آبخوري وجود دارد كه دانش آموزان در زنگهاي تفريح از آن استفاده مي كنند.. داراي چهار پايه هفتم AوBوهشتمAوBمي باشد. 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 22:41  توسط مظفري | 
 هيچ نظري درمورد اين شخصيت ندارم....

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 13:29  توسط مظفري | 
 خالق اين اثر شاخص كي بوده؟؟؟؟!!!!!

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:59  توسط مظفري | 

بچه ها اسم اين دوستمون چي بود؟؟؟ 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 17:45  توسط مظفري | 
گاهي هم كادر دفتر ميره زنگ تفريح!!!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 22:19  توسط مظفري | 

 دعا براي لغو امتحان رياضي!!!!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 22:14  توسط مظفري | 
اينم يكي از هنرمندان مدرسه مون... 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 22:8  توسط مظفري |